Václav Bartovský

Václav  Bartovský

1903 Praha ✚1961 Vůsí u Milevska

1915-1925
Studoval na reálném gymnáziu v Praze, které nedokončil. Navštěvoval soukromé malířské školy Rudolfa Vejrycha a Jaroslava Poše. Ve dvacátých letech navázal první kontakty s pražskou uměleckou scénou. Přátelil se např. se Zdeňkem Rykrem.
1928
První samostatná výstava v Domě umělců v Praze (Krasoumná jednota).
30. léta
Studijní cesty do Paříže, kde se seznámil s moderním francouzským malířstvím. Obdivoval především Henriho Matisse a Pierra Bonnarda. Po návratu do Prahy studoval techniku malby, zajímal se přechodně o kubismus a na konci třicátých let také o surrealismus. Psal pravidelně do časopisu Zdroj články o významných osobnostech českého a světového umění, zejména o francouzských malířích.
1948
Stal se členem Umělecké besedy, kde se setkal s Václavem Boštíkem, Jindřichem Chalupeckým a Jiřím Kolářem. Jiří Kolář mu věnoval svou básnickou sbírku Mistr Sun o básnickém umění. Samostatná výstava v Topičově salonu v Praze. Text katalogu napsali Jindřich Chalupecký a Jiří Kolář. Přispíval jako kritik a recenzent do denního tisku. Pracoval na monografii Bedřicha Vaníčka.
Od roku 1951 vedl výtvarné kurzy v Textilní tvorbě v Praze.
1958-1961
Sblížil se s mladými umělci (Jiří John, Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková) na půdě II. krajského střediska SČSVU (Svaz československých výtvarných umělců), Umělecká beseda. Inicioval vznik skupiny UB12.
1960
V Nakladatelství československých umělců v Praze vyšla kniha Jiřího Padrty Václav Bartovský.


Zdroj: SLAVICKÁ Milena. UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty. Praha: Gallery ve spolupráci s Gema Art a o.s. OSVU, 2006, s. 306-311

 

 

Výstavy


Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...
Loading...
Loading...