Jiří Šetlík

Jiří Šetlík

1929 v Praze

1940-1948
Studoval na česko-ruském gymnasiu a na reálném gymnasiu v Praze Michli.
1946
Vstoupil do Sociálnědemokratické strany.
1948-1952
Studoval dějiny umění na pražské filosofické fakultě u prof. Antonína Matějíčka, Jana Květa, Jaromíra Pešiny a estetiku u Jana Mukařovského. Po sloučení Sociálnědemokratické strany s Komunistickou stranou Československa se stává jejím členem.
1950-1954
Vojenská služba.
1956-1958
Aspirantura v Ústavu dějin a teorie umění ČSAV.
1958-1964
Stal se vedoucí sbírky moderního umění v Národní galerii v Praze. Připravoval spolu se svými kolegy výstavy Antonína Slavíčka, Jana Preislera, Josefa Kaplického, Otty Gutfreunda a další. Podílel se na koncepci stálé expozici moderního umění v Národní galerii a na přípravě české expozice pro Světovou výstavu v Bruselu. V roce 1964 musel opustil Národní galerii. Přijal funkci šéfredaktora časopisu Výtvarná práce.
1964-1968
Byl zvolen předsedou teoretické sekce Svazu výtvarníků. Byl členem redakční rady časopisu Výtvarné umění. Patřil k týmu pracovníků, kteří připravovali Světovou výstavu v Montrealu. Přednášel externě dějiny umění na AVU a na Univerzitě 17. listopadu. Jako výtvarný recenzent přispíval do časopisů Literární noviny a Plamen. Byl jmenován členem pracovního týmu, který připravoval Světovou výstavu v Ósace.
1967-1968
Šestiměsíční stipendijní pobyt ve Spojených státech amerických.
1968
Na základě konkurzu byl jmenován ředitelem Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde se podílel se na nové organizační struktuře.
1970
Byl vyloučen z Komunistické strany Československa, zbaven všech funkcí a veřejné činnosti. Pracoval jako stavební technik v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
S nástupem normalizace se skupina UB 12 začala rozpadat a roku 1970 byla oficiálně zakázána.

Zdroj: SLAVICKÁ Milena. UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty. Praha: Gallery ve spolupráci s Gema Art a o.s. OSVU, 2006, s. 306-311
 

Výstavy

Filmy


Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...
Loading...
Loading...