Miloš Bok / Skřítkové z Křinického údolí

Skřítkové z Křinického údolí je první částí oratorní trilogie Miloše Boka, v níž autor nahlíží na pozemský život. Dalšími částmi jsou: Svatá Zdislava ztvárňující posmrtný život ve vzahu k životu pozemskému a očekávání apokalypsy Apokalypsa v Kamenické stráni.

 

Název skladby i autorský text pojal Bok v alegorickém duchu: jednak si koncem 80. let nepřál duchovní tématikou dráždit ideologické odpůrce (za provedení své Missy solemnis si vysloužil podmínečné vyloučení z Konzervatoře), jednak tím chtěl zesílit básnickou působivost díla. Kompozici autor promýšlel už od roku 1988, orchestrální partituru však začal psát až v roce 1992, její dokončení pak urychlila příležitost dílo představit v Rudolfinu v rámci svého absoloventského koncertu.
 

Vítejte skřítkové, vítejte v údolí, které tolik ctíte. 

Otevíráme příběh skřítků, kteří ještě nevědí, že se budou modlit u Kříže.

Nevíme, jestli máme plakat, nebo se radovat. A proto jde se spát!

Vítejte skřítkové, vítejte v údolí.

Sláva skřítkům, kteří došli do Stráně a neví, že se budou modlit u Kříže a volat: Sláva ... (Otci i Synu ...)

Neopisuj od Brahmse!

On posunul Brahmse o šestnáctku!

Opisuj, sláva Brahmsovi!

Zemřeme všichni!

V nebi se všichni sejdeme, až jednou zemřeme všichni.

Neplačte skřítkové, brzy se sejdeme, nebe se otevře, neplačte skřítkové.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož byla na počátku, nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

Neplačte skřítkové, vždyť v nebi se sejdeme.

Až přijde podzim, zemřete, skřítkové.

Neplačte skřítkové.

Zemřeme všichni.

Až přijde podzim, musíte se vrátit do Křinického údolí.

Však my se vrátíme!

Ozývá se veliká sláva, zajásejte varhany!

Jdeme na poslední výlet na Komáří vížku.

Skřítkové, sláva, že byli jsme napsáni.

To až na věky. Amen.

 

 

Miloš Bok se narodil roku 1968 v Praze. V dětství studoval hru na klavír a od 12 let se věnuje kompozici. Vystudoval Pražskou konzervatoř, obor klavír a dirigování. Kvůli jeho kritickému postoji k modernismu nebyl opakovaně přijat na obor skladba. Od roku 1992 žije s rodinou na faře v Močidleci u Žlutic, kde rozvíjí s místními amatérskými soubory činnost na poli chrámové hudby, působí jako liturgický varhaník a pedagog a od roku 1998 jeho skladby pod jeho vedením provádějí Čeští symfoničtí sólisté.Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...
Loading...
Loading...