×

Oldřich Smutný

Museum Kampa
27. června 2015 - 30. srpna 2015
kurátor David Bartoň


Na uměleckých aktivitách „generace šedesátých let”, značnou měrou přispívajících k  tehdejšímu obrozování české společnosti, se podílelo také nemalé množství různých nově založených seskupení výtvarníků. Jedním z nich byla skupina UB 12, vzniklá roku 1960. Brzy se ukázalo, že její členové, z malířů především Václav Boštík, Jiří John, Adriena Šimotová a Oldřich Smutný, náleží k  předním reprezentantům českého výtvarnictví po 2. světové válce. Někteří, také Šimotová, obohacovali moderní umění mimo jiné tím, že časem překračovali hranice tradičních výtvarných oborů a vnášeli do nich vyjadřovací prostředky z druhých odvětví. Jedním z těch, kteří se tímto směrem nevydali, byl Smutný, jenž se nikdy nepřestal vyjadřovat čistě malířsky, navzdory dobovým stále sílícím tendencím nemalířským. Jako John, i on pojímal malbu celostně, ne jako záležitost jen optickou, nýbrž i haptickou, a podstatnou součástí obrazu učinil složitě zvrstvenou „krásnou hmotu – belle matière″, formovanou výrazným malířským rukopisem. Barevnost svých ustálených kompozičních schémat obměňoval, zejména v  monotypech, s nevyčerpatelnou fantazií a jeho jasné modře a zeleně, zářivé žluti a červeně, obklopené jemně nuancovanými bělobami, jimž rozuměl jako málokterý moderní malíř, získaly mu mezi našimi koloristy význačné – a přesto občas přezírané – postavení. K  těm osobitým barevným souzvukům ho vedl život v milovaných jižních Čechách, které učinil svým druhým domovem. Stal se jejich oddaným a věrným zpodobitelem, a znakově pojaté obrazy, jimiž oslavoval krajinu kolem Písku, s bílými domy mezi rozkvetlými stromy, s labutěmi na zrcadlivých rybnících a s oblaky na modrém nebi, náleží, podobně jako Špálovy obrazy Otavy, k  tomu nejmalířštějšímu, nejmúzičtějšímu, nejkladněji nabitému a – při vší spřízněnosti s  uměním Francie – nejčeštějšímu, co dalo naše výtvarnictví 20. století evropské kultuře. V roce nedožitých devadesátin Oldřicha Smutného je výběr z jeho rozsáhlé a rozmanité tvorby vystaven v Museu Kampa zaslouženě.
Jaromír Zemina


DAVID BARTOŇ (narozen 1964). Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a pracoval jako zemědělský inženýr, skladník, hostinský, keramik a ředitel Městské galerie v Telči. Od roku 1998 je kurátorem, galeristou a výtvarníkem. Maluje převážně krajinu Českomoravské Vysočiny.


 

Plánek prohlídkyOldřich Smutný

17. 6. 1925 - 1. 9. 2013

Narodil se 17. června 1925 v Debři u Mladé Boleslavi. Původně chtěl být houslistou, ale od čtrnácti let se plně věnoval výtvarné činnosti. Po absolvování reálného gymnázia v Mladé Boleslavi, kde ho uváděl do světa umění Bedřich Mudroch, studoval v letech 1945–1950 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Jana Baucha a doplňkově na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1951–1954 na Divadelní fakultě Akademie múzických umění u Františka Tröstra. Stal se jeho asistentem a na katedře scénografie vyučoval, později jako docent, třicet pět let malbě. Navrhl několik divadelních výprav, zejména pro Národní divadlo v Praze a Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, po léta fotografoval, za výtvarnou podobu animovaného filmu S  úsměvem dostal roku 1984 na Mezinárodním filmovém festivalu v Huescu 1. cenu. Napsal a fotografiemi ilustroval knihu Labutě, labutě…, vydanou roku 1982 a znovu v roce 1986. V šedesátých letech byl členem skupiny UB 12 a od roku 1992 členem obnovené Umělecké besedy.  Žil v Praze a v Putimi, kde 1. září 2013 zemřel.

1925 Debř u Mladé Boleslavi ✚2013 Putim

1938
Zemřela jeho matka.
1937-1944
Studoval na reálném gymnasiu v Mladé Boleslavi. Kresbu zde vyučoval Pravoslav Kotík a Bedřich Mudroch.
1945
Studoval profesuru kreslení na Vysokém učení technickém v Praze. Složil zkoušky na UPŠ v Praze.
1945-1950
Studoval v ateliérů prof. Jana Baucha na UPŠ (od roku 1946 na VŠUP). Jeho spolužáky byli Alois Klíma a Václav Kiml. Seznámil se se Stanislavem Kolíbalem.
1949
Zemřel jeho otec.
1950
Ukončil studium na VŠUP v Praze.
1951-1954
Studoval scénografii na DAMU v Praze v ateliéru prof. Františka Tröstra.
1952
Navrhl scénickou výpravu k Prodané nevěstě. Při práci objevil krajinu Jižních Čech, která se stala jeho trvalým inspiračním zdrojem. Stal se odborným asistentem v Trösterově ateliéru na DAMU.
1955
Oženil se s klavíristkou Žofií Kresákovou. Postavil dům a ateliér v Putimi v jižních Čechách, kde pravidelně pobýval a pracoval.
1957
Cesta do Řecka a NDR.
1958
Cesta do Bruselu.
1959
Cesta do Itálie a Sovětského svazu.
1960
Cesta do Itálie.
1962
Stanislav Kolíbal uvedl Oldřicha Smutného mezi umělce skupiny UB12. Byl pozván k účasti na její první výstavě v Galerii Československého spisovatele.
1968
Byl jmenován docentem na AMU. Navštívil poprvé Francii. Od tohoto roku jezdil do Francie každoročně. Pro interiér budovy Československé ambasády v Londýně navrhl a realizoval štukolustro.
1970
Na Světové výstavě v Ósace spolupracoval na realizaci interiéru Kanadského pavilonu.
S nástupem normalizace se skupina UB 12 začala rozpadat a roku 1970 byla oficiálně zakázána.
 

Výstavy

Vybraná díla

Filmy

Další informacePanorama Alt
Panorama Alt

Stromy u vodySlunce nad žlutým polemDům a fialový keř u vodyMraky nad vodouHodně hus na rybníkuMrak nad vodouKubaStromStopa v písku 1LesKrajinaZvonice Rozkvetlý keřStrom u mořeLes v nociStopa v písku 2Slunce nad vesnicíStrom nad bažinouVesnice pod větví stromuStaré oknoVesnice nad lesklou hladinouHodně mraků nad domy
Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...
Loading...
Loading...