Věra Janoušková

Věra Janoušková

1922 Úbislavice u Jičína ✚2010 Praha

1941-1942
Navštěvovala rodinnou školu. Studovala na Odborné škole sochařsko-kamenické v Hořicích.
1942-1944
Studovala na UPŠ v Praze v ateliéru prof. Karla Dvořáka.
1945-1948
Studovala na UPŠ v Praze (od roku 1946 na VŠUP) v ateliéru prof. Josef Wagnera. Jejími spolužáky byli Vladimír Janoušek, Miloš Chlupáč, Eva Kmentová, Zdeněk Palcr, Alina Szapocznikovová, Olbram Zoubek.
1948
Provdala se za Vladimíra Janouška.
1948-1949 
Dva semestry studovala na AVU v Sofii u prof. Ivana Funěva. Seznámila se s lidovým bulharským uměním a s antickými památkami na území Bulharska.
1952 
Byla přijata do II. krajského střediska SČSVU (Svaz československých výtvarných umělců), Umělecká beseda, kde se setkala s Václavem Bartovským a dalšími umělci budoucí skupiny UB12. Získala spolu s manželem ateliér v Malátově ulici na Smíchově.
1957
Při příležitosti cesty do SSSR navštívila Moskvu, Leningrad, ruský klášter a chrámy v Zagorsku, chrám sv. Sofie v Kyjevě. Ve Varšavě navštívila ateliér Aliny Szapocznikovové.
1958
Studijní cesta do Řecka.
1960
Samostatná výstava s Adrienou Šimotovou v Síni Lidové demokracie na Karlově náměstí. Začala pracovat ve svém novém ateliéru na Břevnově. Vznikají šité tapiserie. Studijní cesta do Paříže.
60. léta
Začala používat osinkocement, ovládla technologii svařování, začala vytvářet sochy z uhelné strusky, reliéfy z bílé sádry s kovovými elementy, sochy a objekty z nalezených předmětů, vznikají první koláže z papírové makulatury.
1962
Navštívila Tigru Jiu v Rumunsku, kde se seznámila s církevními památkami, s dílem Brancusiho, s lidovým uměním.
1962-1964
Spolu s manželem staví ateliér v Košířích, který se stává v šedesátých letech významným uměleckým centrem.
1965 
Samostatná výstava v Galerii Václava Spály v Praze.
1966-1969 
Cesty do Egypta a do Itálie.
1970
S nástupem normalizace se skupina UB 12 začala rozpadat a roku 1970 byla oficiálně zakázána.

Zdroj: SLAVICKÁ Milena. UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty. Praha: Gallery ve spolupráci s Gema Art a o.s. OSVU, 2006, s. 306-311

 

Výstavy


Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...
Loading...
Loading...