Oldřich Smutný

Oldřich  Smutný

Narodil se 17. června 1925 v Debři u Mladé Boleslavi. Původně chtěl být houslistou, ale od čtrnácti let se plně věnoval výtvarné činnosti. Po absolvování reálného gymnázia v Mladé Boleslavi, kde ho uváděl do světa umění Bedřich Mudroch, studoval v letech 1945–1950 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Jana Baucha a doplňkově na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1951–1954 na Divadelní fakultě Akademie múzických umění u Františka Tröstra. Stal se jeho asistentem a na katedře scénografie vyučoval, později jako docent, třicet pět let malbě. Navrhl několik divadelních výprav, zejména pro Národní divadlo v Praze a Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, po léta fotografoval, za výtvarnou podobu animovaného filmu S  úsměvem dostal roku 1984 na Mezinárodním filmovém festivalu v Huescu 1. cenu. Napsal a fotografiemi ilustroval knihu Labutě, labutě…, vydanou roku 1982 a znovu v roce 1986. V šedesátých letech byl členem skupiny UB 12 a od roku 1992 členem obnovené Umělecké besedy.  Žil v Praze a v Putimi, kde 1. září 2013 zemřel.

1925 Debř u Mladé Boleslavi ✚2013 Putim

1938
Zemřela jeho matka.
1937-1944
Studoval na reálném gymnasiu v Mladé Boleslavi. Kresbu zde vyučoval Pravoslav Kotík a Bedřich Mudroch.
1945
Studoval profesuru kreslení na Vysokém učení technickém v Praze. Složil zkoušky na UPŠ v Praze.
1945-1950
Studoval v ateliérů prof. Jana Baucha na UPŠ (od roku 1946 na VŠUP). Jeho spolužáky byli Alois Klíma a Václav Kiml. Seznámil se se Stanislavem Kolíbalem.
1949
Zemřel jeho otec.
1950
Ukončil studium na VŠUP v Praze.
1951-1954
Studoval scénografii na DAMU v Praze v ateliéru prof. Františka Tröstra.
1952
Navrhl scénickou výpravu k Prodané nevěstě. Při práci objevil krajinu Jižních Čech, která se stala jeho trvalým inspiračním zdrojem. Stal se odborným asistentem v Trösterově ateliéru na DAMU.
1955
Oženil se s klavíristkou Žofií Kresákovou. Postavil dům a ateliér v Putimi v jižních Čechách, kde pravidelně pobýval a pracoval.
1957
Cesta do Řecka a NDR.
1958
Cesta do Bruselu.
1959
Cesta do Itálie a Sovětského svazu.
1960
Cesta do Itálie.
1962
Stanislav Kolíbal uvedl Oldřicha Smutného mezi umělce skupiny UB12. Byl pozván k účasti na její první výstavě v Galerii Československého spisovatele.
1968
Byl jmenován docentem na AMU. Navštívil poprvé Francii. Od tohoto roku jezdil do Francie každoročně. Pro interiér budovy Československé ambasády v Londýně navrhl a realizoval štukolustro.
1970
Na Světové výstavě v Ósace spolupracoval na realizaci interiéru Kanadského pavilonu.
S nástupem normalizace se skupina UB 12 začala rozpadat a roku 1970 byla oficiálně zakázána.
 

Výstavy

Filmy

Další informace


Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...
Loading...
Loading...