Jan Autengruber

Jan Autengruber

Narodil se 25. dubna 1887 v Pacově. Absolvoval zde obecní školu, od dvanácti let pobýval v Českých Budějovicích a roku 1904 nastoupil na c.k. Uměleckoprůmyslovou školu v Praze do ateliéru prof. Emanuela Dítěte. Na delší dobu se vzdálil z Čech roku 1907, kdy začal studovat Akademii výtvarných umění v Mnichově. Tam se naučil skvěle malířskému řemeslu, jak o tom svědčí nejen jeho portréty, ale i kopie starých mistrů. V roce 1913 získal stipendium nadace dr. Aloise Klaara, které mu umožnilo vyjet do Itálie s podmínkou, že vytvoří a daruje pacovskému kostelu oltářní obraz, což se malíři nepodařilo uskutečnit.

Po pobytu v Itálii 1914-1915, z níž si přivezl sérii svěže malovaných krajin, se vrátil do Mnichova. Po necelém ročním pobytu na frontě přijel v roce 1917 do Jindřichova Hradce. Tehdy maloval jihočeskou krajinu v okolí Jindřichova Hradce a Pacova. Zemřel ve vinohradské nemocnici ve věku třiatřiceti let v roce 1920. Během pobytu v nemocnici kreslil tužkou či akvarelem motivy ze Starého zákona. Po jeho smrti postupně upadá jeho dílo v zapomnění. V roce 1935 měl posmrtnou retrospektivu v Praze, v roce 1940 byla zřízena Síň Jana Autengrubera v Městském muzeu v Pacově, kde je deponována větší část díla (dnes Městské muzeum Antonína Sovy na Zámku Pacov, kde je stálá Galerie Jana Autengrubera).

Během svého života Autengruber neměl v rodném Pacově výstavu. Až za protektorátu ji roku 1940 připravil Jaromír Pečírka, který byl iniciátorem i další výstavy v roce 1947. V Pacově a nedalekém Jindřichově Hradci se konaly výstavy Autengruberova díla v letech 1972, 1995, 1997 a 2003. Samostatné výstavy v Praze měl v letech 1984 ve Středočeské galerii a 2002 v Národní galerii v Praze, která také získala obraz Snímání z kříže a soubor kreseb. V letech 2009 a 2010 bylo Autengruberovo dílo vystaveno v Západočeské galerii v Plzni a v severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích.
Vojtěch Lahoda 

Výstavy

Další informace


Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...
Loading...
Loading...