František Kyncl

František Kyncl

21. 11. 1934   narozen v Pardubicích
1950-1953     Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha
1953-1957     Vyšší uměleckoprůmyslová škola, Praha
1969-1971     Akademie výtvarného umění, Düsseldorf, profesor Gerhard Hoehme

František Kyncl prožil své mládí v Pardubicích, kam se po absolvování odborných studií a prezenční vojenské služby v Armádním uměleckém studiu opět vrátil. V Pardubicích byl zaměstnán jako propagační výtvarník, věnoval se volné tvorbě a založil Skupinu mladých. Úzce spolupracoval se skupinou mladých polských umělců (především s Mariánem Boguszem), účastnl se jejich sympozií. V roce 1962 navštívíl tehdejší Sovětský svaz, kde se v Leningradě (Petrohradě) poprvé neoficiálně seznámil s ruskou avantgardou a konstruktivismem 20. let. Roku 1966 měl možnost nakrátko vycestovat do Rakouska a do Itálie – v Římě došlel k důležitému setkání s malbou Lucia Fontány. V roce 1968 pořádal se Skupinou mladých v Pardubicích mezinárodní sympozium Artchemo, následně vycestoval na oficiální povolení tehdejšího Svazu československých výtvarných umělců opět do Rakouska. Zde ho o rok později zastihl dopis od otce s informací, že byl za opuštění republiky odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Nato František Kyncl opoustil Rakousko a odstěhoval se do SRN, nejdříve do Essenu, kde se živil jako pomocný dělník a později jako prodavač luxusních koberců. Po první nevelké samostatné výstavě v Essenu ho profesor Gerhard Hoehme přijal na düsseldorfskou Akademii výtvarného umění. V Düsseldorfu žil se svou ženou Elsi až do smrti 14. července 2011.

 

Výstavy

Audio

Další informace


Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...
Loading...
Loading...