František Burant

František Burant

1924 v Železné u Berouna ✚2001 Praha

1940
Složil přijímací zkoušky na Státní grafickou školu v Praze. Byl totálně nasazen, nejprve pracoval dva roky ve strojírnách v Jinicích-Čenkově, pak až do konce války v berounské textilce.
1945-1947
Studoval na Státní grafické škole v Praze u prof. Zdeňka Balaše. Zde se setkal s Jiřím Johnem, Jiřím Mrázkem a Adrienou Šimotovou.
1947-1952
Vstoupil na VŠUP do ateliéru monumentální malby prof. Josefa Kaplického. Studoval společně s Jiřím Johnem a Adrienou Šimotovou. Na VŠUP studoval i grafické techniky.
1950-1951
Pracoval jako odborný asistent prof. Josefa Kaplického.
1952
Stal se členem SČSVU  (Svaz československých výtvarných umělců) a byl zařazen do II. krajského střediska SČSVU, Umělecká beseda.
1957
Účastnil se Výstavy pěti výtvarníků uspořádané v Alšově síni Umělecké besedy v Praze.
1958
Pro Československý pavilon na Světové výstavě v Bruselu vytvořil mozaiku, která byla oceněna zlatou medailí. Stal se členem SČUG (Sdružení českých umělců grafiků) Hollar, jehož výstavy pravidelně obesílal. V rámci spolku se podílel na aktivitách Skupiny G.
1960-1969
Pracoval jako odborný asistent v oboru sklářského výtvarnictví. V roce 1969 získal titul docenta.
1970
S nástupem normalizace se skupina UB 12 začala rozpadat a roku 1970 byla oficiálně zakázána.

Zdroj: SLAVICKÁ Milena. UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty. Praha: Gallery ve spolupráci s Gema Art a o.s. OSVU, 2006, s. 306-311

 

Výstavy


Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...
Loading...
Loading...