×

Oldřich Smutný

Museum Kampa
27. června 2015 - 30. srpna 2015
kurátor David Bartoň


Na uměleckých aktivitách „generace šedesátých let”, značnou měrou přispívajících k  tehdejšímu obrozování české společnosti, se podílelo také nemalé množství různých nově založených seskupení výtvarníků. Jedním z nich byla skupina UB 12, vzniklá roku 1960. Brzy se ukázalo, že její členové, z malířů především Václav Boštík, Jiří John, Adriena Šimotová a Oldřich Smutný, náleží k  předním reprezentantům českého výtvarnictví po 2. světové válce. Někteří, také Šimotová, obohacovali moderní umění mimo jiné tím, že časem překračovali hranice tradičních výtvarných oborů a vnášeli do nich vyjadřovací prostředky z druhých odvětví. Jedním z těch, kteří se tímto směrem nevydali, byl Smutný, jenž se nikdy nepřestal vyjadřovat čistě malířsky, navzdory dobovým stále sílícím tendencím nemalířským. Jako John, i on pojímal malbu celostně, ne jako záležitost jen optickou, nýbrž i haptickou, a podstatnou součástí obrazu učinil složitě zvrstvenou „krásnou hmotu – belle matière″, formovanou výrazným malířským rukopisem. Barevnost svých ustálených kompozičních schémat obměňoval, zejména v  monotypech, s nevyčerpatelnou fantazií a jeho jasné modře a zeleně, zářivé žluti a červeně, obklopené jemně nuancovanými bělobami, jimž rozuměl jako málokterý moderní malíř, získaly mu mezi našimi koloristy význačné – a přesto občas přezírané – postavení. K  těm osobitým barevným souzvukům ho vedl život v milovaných jižních Čechách, které učinil svým druhým domovem. Stal se jejich oddaným a věrným zpodobitelem, a znakově pojaté obrazy, jimiž oslavoval krajinu kolem Písku, s bílými domy mezi rozkvetlými stromy, s labutěmi na zrcadlivých rybnících a s oblaky na modrém nebi, náleží, podobně jako Špálovy obrazy Otavy, k  tomu nejmalířštějšímu, nejmúzičtějšímu, nejkladněji nabitému a – při vší spřízněnosti s  uměním Francie – nejčeštějšímu, co dalo naše výtvarnictví 20. století evropské kultuře. V roce nedožitých devadesátin Oldřicha Smutného je výběr z jeho rozsáhlé a rozmanité tvorby vystaven v Museu Kampa zaslouženě.
Jaromír Zemina


DAVID BARTOŇ (narozen 1964). Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a pracoval jako zemědělský inženýr, skladník, hostinský, keramik a ředitel Městské galerie v Telči. Od roku 1998 je kurátorem, galeristou a výtvarníkem. Maluje převážně krajinu Českomoravské Vysočiny.


 

Plánek prohlídkyOldřich Smutný

17. 6. 1925 - 1. 9. 2013

Narodil se 17. června 1925 v Debři. Původně chtěl být houslistou, ale od čtrnácti let se plně věnoval výtvarné činnosti. Po absolvování reálného gymnázia v Mladé Boleslavi, kde ho uváděl do světa umění Bedřich Mudroch, studoval v letech 1945–1950 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Jana Baucha a doplňkově na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1951–1954 na Divadelní fakultě Akademie múzických umění u Františka Tröstra. Stal se jeho asistentem a na katedře scénografie vyučoval, později jako docent, třicet pět let malbě. Navrhl několik divadelních výprav, zejména pro Národní divadlo v Praze a Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, po léta fotografoval, za výtvarnou podobu animovaného filmu S  úsměvem dostal roku 1984 na Mezinárodním filmovém festivalu v Huescu 1. cenu. Napsal a fotografiemi ilustroval knihu Labutě, labutě…, vydanou roku 1982 a znovu v roce 1986. V šedesátých letech byl členem skupiny UB 12 a od roku 1992 členem obnovené Umělecké besedy.  Žil v Praze a v Putimi, kde 1. září 2013 zemřel.


 

Výstavy

Další informacePanorama Alt
Panorama Alt

Kubánské cestyTmavé oknoModré stromy
Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...
Loading...
Loading...